landwerk logo

NIEUWS

25-07

Dynamisch kustbeheer op Ameland, waarbij men de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, gaat niet ten koste van waterveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra,...
Lees meer

17-07

De agrarische grondprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en liggen hoger dan in de ons omringende landen. Bepalend zijn onder meer het agrarisch inkomen,...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #2 is uit