landwerk logo

NIEUWS

27-08

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft opdracht gegeven voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Milieueffectrapportage (planMER) en de...
Lees meer

21-08

Landwerk brengt deze week samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw boek uit over praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. In de loop van de jaren zijn...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #3 is uit