landwerk logo

NIEUWS

21-01

15 Januari is het Jaar van de Ruimte van start gegaan. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland...
Lees meer

14-01

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Landschap op de beleidsagenda - wat is de rol van het rijk?

Na vijftig jaar van zorg voor het landschap op rijksniveau is er nu -  na de decentralisering van het ruimtelijk beleid - niet veel meer van dat landschapsbeleid op nationaal niveau terug te vinden. De provincies bezinnen zich op hun publieke verantwoordelijkheid voor landschappelijke kwaliteit en vullen dat momenteel verschillend in. Door de versnipperde aanpak en de sterke neiging het primaat bij burgers en maatschappelijke organisaties te leggen raakt het cultuurlandschap onderhevig aan fragmentatie en talloze compromissen.
 
Voor de discussie twee stellingen:
- Zonder nationaal beleid voor landschap zullen unieke Nederlandse landschappen sneller vervlakken.
- Ruimtelijke visies regel je per project: een nationale kaart voegt daar niets aan toe.
 
Met Landwerk zijn we betrokken bij het thema landschap in het Jaar van de Ruimte. We gebruiken uw input voor het vervolggesprek in 2015 over dit thema.
 
Discussieer mee op LinkedIn >


Landwerk #6 is uit