landwerk logo

NIEUWS

30-07

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om...
Lees meer

22-07

Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Landschap op de beleidsagenda - wat is de rol van het rijk?

Na vijftig jaar van zorg voor het landschap op rijksniveau is er nu -  na de decentralisering van het ruimtelijk beleid - niet veel meer van dat landschapsbeleid op nationaal niveau terug te vinden. De provincies bezinnen zich op hun publieke verantwoordelijkheid voor landschappelijke kwaliteit en vullen dat momenteel verschillend in. Door de versnipperde aanpak en de sterke neiging het primaat bij burgers en maatschappelijke organisaties te leggen raakt het cultuurlandschap onderhevig aan fragmentatie en talloze compromissen.
 
Voor de discussie twee stellingen:
- Zonder nationaal beleid voor landschap zullen unieke Nederlandse landschappen sneller vervlakken.
- Ruimtelijke visies regel je per project: een nationale kaart voegt daar niets aan toe.
 
Met Landwerk zijn we betrokken bij het thema landschap in het Jaar van de Ruimte. We gebruiken uw input voor het vervolggesprek in 2015 over dit thema.
 
Discussieer mee op LinkedIn >


Landwerk #3 is uit