landwerk logo

NIEUWS

25-04

Het is voor het draagvlak onder de plaatselijke bevolking belangrijk dat er naar alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies wordt gekeken. Dat...
Lees meer

17-04

Deze week is een officieel Nederlands-Vlaams overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium van start gegaan. In deze Schelderaad kunnen belanghebbenden - overheden,...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #1 is uit