landwerk logo

NIEUWS

17-12

De schaalvergroting in de melkveehouderij zet door. Er komen meer koeien, grotere bedrijven en minder weidegang (57% in 2020 ten opzichte van 65% in 2013). Daarnaast neemt het...
Lees meer

10-12

De vereniging Mooi Wageningen, een samenwerkingsverband van burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, heeft een burgerinitiatief aangeboden aan de provincie voor...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #5 is uit