landwerk logo

NIEUWS

16-10

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kan op brede steun rekenen, blijkt uit een uitgevoerde evaluatie. Het programma laat concrete resultaten laat zien op weg naar natuurherstel...
Lees meer

09-10

Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan, stelt de...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #4 is uit