landwerk logo

NIEUWS

17-09

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater....
Lees meer

10-09

De Eerste Kamer heeft gisteren met de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gedebatteerd over het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS). De...
Lees meer

ACTUELE DISCUSSIE

Prijs van agrarisch grond kunstmatig hoog: dus GLB/toeslagen afbouwen?

 

De agrarische grondprijzen blijven in de afgelopen jaren opmerkelijk hoog. John Helming van het LEI constateert dat de GLB-toeslagen van invloed zijn: "een daling van de bedrijfstoeslag met 50 euro leidt tot een daling van de grondprijs met 1.500 euro". Een deel van de GLB-toeslagen verdwijnen dus in een hogere agrarische grondprijs.
Helming is van mening dat afbouwen van GLB-toeslagen zal leiden tot meer dynamiek en een meer efficiënte verdeling van landbouwgrond, bij een lagere prijs van landbouwgrond.

Goede reden om de GLB-toeslagen af te bouwen?

Geef uw mening op de website van Toekomst GLB

 


Landwerk #3 is uit