landwerk logo

Nieuws

Betere internationale coördinatie nodig voor natuur

De bescherming van diersoorten moet verbeteren door betere internationale coördinatie bij het creëren van beschermde natuurgebieden. Zonder internationale coördinatie blijkt de...
Lees meer

6,3 miljoen voor herstel Roggenplaat in de Oosterschelde

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 6,3 miljoen euro uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen...
Lees meer

“Terugtrekken overheid gevaarlijk voor landschap”

Nederland kent unieke landschappen en stadsbeelden en fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar...
Lees meer

13 genomineerden voor Waterinnovatieprijs

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden. Ook wordt er dit jaar een Publieksprijs...
Lees meer

Landwerk #5 over beheersverordening, Omgevingswet en meer

Het is helemaal niet nodig om altijd een bestemmingsplan te hebben. Ook met een beheersverordening kun je een heel eind komen, zo stelt de gemeente De Wolden. Zelfs voor het...
Lees meer

Verslag bijeenkomst Locatiepaspoorten en permanente Chw

De Locatiepaspoorten van gemeente Hoogeveen geven in een vroeg stadium aan welke ontwikkelrichting gewenst is voor een locatie. Aan de initiatiefnemer vervolgens alle vrijheid de...
Lees meer

PvdA en D66 willen grotere nationale parken

De nationale parken in ons land moeten groter en aantrekkelijker worden. Daarvoor pleitten PvdA en D66 dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van...
Lees meer

Tijdelijk bestemmen makkelijker gemaakt

Op 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking.  Daardoor wordt het makkelijker om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijke...
Lees meer

Programma naar een Rijke Waddenzee krijgt een vervolg

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kan op brede steun rekenen, blijkt uit een uitgevoerde evaluatie. Het programma laat concrete resultaten laat zien op weg naar natuurherstel...
Lees meer

Gemeenten willen niet eenzijdig opdraaien voor bezuiniging Omgevingswet

Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan, stelt de...
Lees meer

Ruim 4 miljoen euro voor natuurbeheer in Groningen

De provincie Groningen stelt dit jaar ruim 4 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer. Voor het beheer van natuur door terreinbeheerders en particulieren is voor de komende 6 jaar in...
Lees meer

Quiz natuurwetgeving

Voor natuurbeheerders die op 26 september niet op de beheerdersdag zijn heeft Regelink Advies een natuurquiz over natuurwetgeving gemaakt. Een mooie kennistoets want in de...
Lees meer

Seminar Tijdelijk bestemmen

Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze...
Lees meer

Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater....
Lees meer

PAS behandeld in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft gisteren met de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gedebatteerd over het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS). De...
Lees meer

Bijeenkomsten Nu al Eenvoudig Beter

Ook dit najaar organiseert Landwerk weer bijeenkomsten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter. Deze keer worden dat drie excursies, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het...
Lees meer