landwerk logo

Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen › landwerk

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Activiteiten

oktober 2014

Gratis

Excursie NAEB: Locatiepaspoorten en permanente Chw

9 oktober 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, een drietal excursies. De excursie vanuit Groningen op 9 oktober leidt ons naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met deze werkwijze wordt in een vroeg stadium aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting voor een locatie is. Vervolgens heeft de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid om iets te ontwikkelen wat daarmee strookt. Deze aanpak en een intensievere samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer heeft geleid…

Find out more »
Gratis

Excursie NAEB: Ontslakken

16 oktober 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Arnhem op 16 oktober leidt ons naar de gemeente Ede, waar de gemeente in het plattelandsdorp Wekerom al enige tijd experimenteert met het ontslakken. ‘Ontslakken’ betekent sneller, flexibeler en goedkoper realiseren van nieuwbouwprojecten en andere vormen van gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een andere rol van overheid en marktpartijen. Onder het motto ‘regelen wat moet, vrijlaten wat kan’ zal de gemeente in…

Find out more »

november 2014

Gratis

Excursie NAEB: Flora- en faunawet

3 november 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Amsterdam op 3 november leidt ons naar de gemeente Purmerend, die in 2013 is begonnen om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in de applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt. Voor veel ingrepen…

Find out more »
Gratis

Seminar Tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen

11 november 2014 @ 13:00 - 17:00

Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Gebieden waar voor de economische crisis woningen waren gepland, maar die nog jarenlang leeg en nutteloos zullen blijven liggen. Of denk aan gebieden die planologisch op slot zitten, voor bijvoorbeeld waterberging in de toekomst of waar de aanleg van een nieuwe snelweg is voorzien. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de…

Find out more »

april 2015

Gratis

Het BIZ-model: de recreatiesector investeert samen met de gemeente

23 april 2015 @ 13:00 - 16:00

Waarom is het voor recreatieondernemers zinvol om samen met de gemeente te investeren in de omgeving? Er zijn veel redenen waarom recreatieondernemers zoeken naar een gezamenlijk financieringsinstrument. Hiermee kan namelijk aan promotie en infrastructuur worden gewerkt en kan verrommeling van de buitenruimte worden tegengegaan. Het is een aanvulling op de toeristenbelasting met zeggenschap van de ondernemers over de besteding ervan. Het geeft ondernemers ook de mogelijkheid mee te praten over de aanwending van het budget voor recreatie binnen hun gemeente.…

Find out more »

mei 2015

Gratis

Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?

26 mei 2015 @ 11:00 - 16:30

In ongeveer 20 – 30 gemeenten in Nederland zijn stadslabs opgezet. Zij nemen initiatieven voor plekken waar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. Collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers springen in het ontstane gat. Gemeenten komen daarmee in een andere rol. Zij reageren. In dit geval op stadslabs, maar in veel gevallen kunnen we dit vergelijken met burgerinitiatieven. Gemeenten reageren soms krampachtig, soms constructief, soms met het afvinkblad “regels waar…

Find out more »

juni 2015

€50

Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO

3 juni 2015 @ 13:30 - 16:30

Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter kunt u kennismaken met twee succesvolle methoden. De gemeente Albrandswaard heeft een eigen systematiek ontwikkeld om bestemmingsplanwijzigingen heel soepel te laten verlopen. Deze is onder meer toegepast bij de realisatie van het eerste waterstofpompstation in Rhoon. Kenmerken van de aanpak zijn: (1) eerst beantwoording van de vragen ‘waarom dit’ en…

Find out more »
Gratis

Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming

4 juni 2015 @ 17:00 - 21:30

We kennen de burgerinitiatieven. Op sommige plaatsen gaan actieve burgers een stapje verder. Ze nemen het initiatief om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen en nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele planproces. In deze bijeenkomst gaan we een voorbeeld van burgerplanvorming bekijken. En we bespreken hoe de nieuwe rolverdeling er dan uit ziet. Welke rol heeft B&W, de gemeenteraad en de initiatiefgroep? Bij burgerplanvorming neemt immers een groep burgers een taak over van de overheid en dat heeft de…

Find out more »
+ Exporteer Evenementen