landwerk logo

Laden Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Activiteiten

september 2014

Gratis

Nu al Eenvoudig Beter in de regio: Vernieuwing in Breda

29 september 2014 @ 13:00 - 17:00

Hoe biedt je als gemeente ruimte aan initiatieven? Hoe ga je flexibel om met het instrument bestemmingsplan? Welke kansen biedt het nieuwe Omgevingsplan? In Breda wordt al een aantal jaren hard gewerkt aan deze vraagstukken. Tijdens deze bijeenkomst ‘Nu al eenvoudig beter in de regio’ lichten we deze aanpakken, pilots en experimenten nader toe. Concreet staan deze middag drie pilots of ervaringen op het programma: Flexibele bestemmingsplannen als antwoord op een andere markt; Ook Breda werd de afgelopen jaren geconfronteerd…

Find out more »

oktober 2014

Gratis

Excursie NAEB: Locatiepaspoorten en permanente Chw

9 oktober 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, een drietal excursies. De excursie vanuit Groningen op 9 oktober leidt ons naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met deze werkwijze wordt in een vroeg stadium aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting voor een locatie is. Vervolgens heeft de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid om iets te ontwikkelen wat daarmee strookt. Deze aanpak en een intensievere samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer heeft geleid…

Find out more »
Gratis

Excursie NAEB: Ontslakken

16 oktober 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Arnhem op 16 oktober leidt ons naar de gemeente Ede, waar de gemeente in het plattelandsdorp Wekerom al enige tijd experimenteert met het ontslakken. ‘Ontslakken’ betekent sneller, flexibeler en goedkoper realiseren van nieuwbouwprojecten en andere vormen van gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een andere rol van overheid en marktpartijen. Onder het motto ‘regelen wat moet, vrijlaten wat kan’ zal de gemeente in…

Find out more »
Gratis

Nu al Eenvoudig Beter in de regio: Pilots Omgevingsplannen

23 oktober 2014 @ 13:00 - 17:00

Op basis van de achtste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn de gemeenten Bussum, Breda, Bussum, Oldenzaal, Soest en Venlo begonnen met het opstellen van een pilot omgevingsplan, ofwel één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Daarmee lopen zij vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals verwoord in het wetsontwerp van de Omgevingswet. Ervaringen in Bussum en Soest De ervaringen met de pilots in Bussum en Soest geven een goed beeld van wat…

Find out more »

november 2014

Gratis

Excursie NAEB: Flora- en faunawet

3 november 2014 @ 13:00 - 17:00

Landwerk organiseert, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Amsterdam op 3 november leidt ons naar de gemeente Purmerend, die in 2013 is begonnen om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in de applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt. Voor veel ingrepen…

Find out more »

mei 2015

Gratis

Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?

26 mei 2015 @ 11:00 - 16:30

In ongeveer 20 – 30 gemeenten in Nederland zijn stadslabs opgezet. Zij nemen initiatieven voor plekken waar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. Collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers springen in het ontstane gat. Gemeenten komen daarmee in een andere rol. Zij reageren. In dit geval op stadslabs, maar in veel gevallen kunnen we dit vergelijken met burgerinitiatieven. Gemeenten reageren soms krampachtig, soms constructief, soms met het afvinkblad “regels waar…

Find out more »

juni 2015

€50

Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO

3 juni 2015 @ 13:30 - 16:30

Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter kunt u kennismaken met twee succesvolle methoden. De gemeente Albrandswaard heeft een eigen systematiek ontwikkeld om bestemmingsplanwijzigingen heel soepel te laten verlopen. Deze is onder meer toegepast bij de realisatie van het eerste waterstofpompstation in Rhoon. Kenmerken van de aanpak zijn: (1) eerst beantwoording van de vragen ‘waarom dit’ en…

Find out more »
Gratis

Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming

4 juni 2015 @ 17:00 - 21:30

We kennen de burgerinitiatieven. Op sommige plaatsen gaan actieve burgers een stapje verder. Ze nemen het initiatief om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen en nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele planproces. In deze bijeenkomst gaan we een voorbeeld van burgerplanvorming bekijken. En we bespreken hoe de nieuwe rolverdeling er dan uit ziet. Welke rol heeft B&W, de gemeenteraad en de initiatiefgroep? Bij burgerplanvorming neemt immers een groep burgers een taak over van de overheid en dat heeft de…

Find out more »
+ Exporteer Evenementen