landwerk logo

Nieuws

Landwerk #5 is uit: omgevingsmanagement, collectief beheer en meer…

Moet het Nederlandse landschap echt gered worden? Henk Baas en Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stellen zich deze vraag in het herfstnummer van...
Lees meer

Rapport: Europese natuurbescherming belangrijk

Natuurbehoud is cruciaal voor de mens en natuurbescherming werkt. Zo luiden twee van de conclusies uit het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus, in opdracht van...
Lees meer

Steeds meer wandelknooppuntsystemen in Nederland

Op 24 september is een een nieuw wandelroutenetwerk geopend in de regio tussen Rotterdam en Den Haag: Hof van Delfland. Hiermee is 900 kilometer wandelroute ontsloten voor...
Lees meer

Onderzoek overdracht Groenservice Zuid-Holland aan Staatsbosbeheer

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaan de komende maanden onderzoeken of de Groenservice Zuid-Holland (nu nog onderdeel van de provincie) kan worden...
Lees meer

Bijna 50% ondergrond overschrijdt niveau kritische ondergrondverdichting

Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw. Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar en leidt het onder meer tot verminderde infiltratie...
Lees meer

Landwerk #4 is uit: nieuwe democratie, grondprijzen en meer …

Het nazomernummer van 2015 ligt bij de abonnees in de bus. Zij vinden daarin boeiende artikelen over het mirakel van de agrarische grondprijs: ondanks de crisis elke jaar een...
Lees meer

Natuurmonumenten wil landschap terug op de politieke agenda

Het Nederlandse landschap is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Karakteristieke vergezichten hebben plaats gemaakt voor bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en eentonig...
Lees meer

Anserveld wordt ingericht voor waterberging

Vanaf 10 augustus wordt er gewerkt om het Anserveld in te richten als waterberging. Het Anserveld ligt in het westelijke deel van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het gebied...
Lees meer

Delfzijl krijgt grootste zonnepark van Nederland

Delfzijl krijgt het grootste zonnepark van Nederland. Het plan daarvoor van projectontwikkelaar SunPort Energy is in een ver gevorderd stadium. Op het terrein komen zo'n...
Lees meer

Besluit emissiearme huisvesting voor 50% beoogde ammoniakreductie

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting moet 50% van beoogde reductie in ammoniakuitstoot opleveren. Dit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een...
Lees meer

Extra geld voor krimpgemeenten

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om...
Lees meer

NVM: Herbestemmen en plattelandswoning blijft lastig proces

Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming...
Lees meer

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat...
Lees meer

Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast...
Lees meer

Landwerk #3 is uit: Tijdelijke natuur, de PAS en meer

Tijdschrift Landwerk #3 van 2015 is uit! In de reeks Participatielandschappen verschijnt deze keer een artikel over Tijdelijke natuur. Het praktijkvoorbeeld beschrijft...
Lees meer

Minder gaswinning in Groningen

Er zal dit jaar niet meer dan 30 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld worden gewonnen. Dit heeft het kabinet besloten op basis van advies van toezichthouder...
Lees meer