landwerk logo

Nieuws

Besluit emissiearme huisvesting voor 50% beoogde ammoniakreductie

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting moet 50% van beoogde reductie in ammoniakuitstoot opleveren. Dit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een...
Lees meer

Extra geld voor krimpgemeenten

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om...
Lees meer

NVM: Herbestemmen en plattelandswoning blijft lastig proces

Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming...
Lees meer

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat...
Lees meer

Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast...
Lees meer

Landwerk #3 is uit: Tijdelijke natuur, de PAS en meer

Tijdschrift Landwerk #3 van 2015 is uit! In de reeks Participatielandschappen verschijnt deze keer een artikel over Tijdelijke natuur. Het praktijkvoorbeeld beschrijft...
Lees meer

Minder gaswinning in Groningen

Er zal dit jaar niet meer dan 30 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld worden gewonnen. Dit heeft het kabinet besloten op basis van advies van toezichthouder...
Lees meer

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de...
Lees meer

RIVM en Deltares benoemen ecosysteem-diensten grondwater en ondergrond

Het RIVM en Deltares hebben het natuurlijk kapitaal van het grondwater en de ondergrond benoemd aan de hand van 11 ecosysteemdiensten. Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn...
Lees meer

Boek over ‘the making of’ Park Lingezegen

De organisatie van Park Lingezegen werkte vijf jaar hard om het 'grootste landschapspark van Nederland' neer te zetten. En dat is gelukt: de basis van Park Lingezegen ligt er. Een...
Lees meer

PBL: Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een...
Lees meer

Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in...
Lees meer

VNG: Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de...
Lees meer

LandschappenNL richt Landschapsobservatorium Nederland op

LandschappenNL heeft het Landschapsobservatorium Nederland opgericht. Het observatorium gaat een significante bijdrage leveren aan enerzijds het monitoren van de kwaliteit van en...
Lees meer

Landwerk #2 is uit, over vergroening en Omgevingsvisie

Tijdschrift Landwerk #2 van 2015 is uit! Met onder meer een artikel over de vergroening van het GLB, waar in de praktijk weinig van te zien zal zijn. Bij de tussenevaluatie van...
Lees meer

Voorjaarsbijeenkomsten Nu al Eenvoudig Beter

Landwerk organiseert dit voorjaar weer drie praktijkbijeenkomsten voor het programma Nu al Eenvoudig Beter. 26 mei: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren...
Lees meer

Pagina 3 van 1012345...10...Minst recente »