landwerk logo

Nieuws

Ruim 40 organisaties steunen Zuid-Hollands Natuurmanifest

In minder dan 3 weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken voor het Natuurmanifest in de provincie Zuid-Holland. In het manifest wordt gepleit voor een...
Lees meer

Nieuwe uitvoeringsorganisatie landelijk gebied Drenthe en Groningen

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een...
Lees meer

Rijk bepaalt aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën

In de provinciale Gebiedsvisie Drenthe waren drie gebieden geschikt voor windmolens. Het Rijk voegt daar met een nieuw voorstel twee gebieden aan toe. Het windpark De Drentse...
Lees meer

Rijk en provincies werken aan maatschap-
pelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken informatie over de maatschappelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie die Rijk en provincies...
Lees meer

Postcode Loterij geeft 13,5 miljoen voor deltanatuur

Een coalitie van zes organisaties gaat het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet in ere herstellen. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee...
Lees meer

Landschapsdiscussie op startbijeenkomst Jaar van de Ruimte

15 Januari is het Jaar van de Ruimte van start gegaan. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland...
Lees meer

Handreiking provincie Utrecht voor vrijkomende agrarische bedrijven

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en...
Lees meer

Bedrijven gaan humuszuur uit water terugwinnen

Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater...
Lees meer

Landwerk 6 over PAS en Nationale Parken

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de...
Lees meer

Schaalvergroting in melkveehouderij heeft impact op landschap

De schaalvergroting in de melkveehouderij zet door. Er komen meer koeien, grotere bedrijven en minder weidegang (57% in 2020 ten opzichte van 65% in 2013). Daarnaast neemt het...
Lees meer

Burgers willen natuur kopen van provincie

De vereniging Mooi Wageningen, een samenwerkingsverband van burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, heeft een burgerinitiatief aangeboden aan de provincie voor...
Lees meer

Kabinet stemt in met tiende tranche van Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet...
Lees meer

Betere internationale coördinatie nodig voor natuur

De bescherming van diersoorten moet verbeteren door betere internationale coördinatie bij het creëren van beschermde natuurgebieden. Zonder internationale coördinatie blijkt de...
Lees meer

6,3 miljoen voor herstel Roggenplaat in de Oosterschelde

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 6,3 miljoen euro uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen...
Lees meer

“Terugtrekken overheid gevaarlijk voor landschap”

Nederland kent unieke landschappen en stadsbeelden en fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar...
Lees meer

13 genomineerden voor Waterinnovatieprijs

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden. Ook wordt er dit jaar een Publieksprijs...
Lees meer