landwerk logo

Citaten uit het Midzomerlandschapsdebat

Op deze pagina treft u een aantal uitspraken van de deelnemers aan het Midzomerlandschapsdebat van 20 juni 2014 aan. Waarbij we willen opmerken dat de uitspraken uit de zaal veel toevoegden, zie onderaan de pagina.

Lees het volledige verslag van het Midzomerlandschapsdebat >

eric-luitenEric Luiten (Rijksadviseur landschap en water)

“Ik maak me zorgen over de samenhang tussen alle landschapsbeleid per provincie. Ik zal straks als rijksadviseur alle provinciale visies tegen elkaar aanleggen en kijken wat dat voor het landschap op grote schaal betekent.”

jan-jacob-van-dijkJan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland)

“Wat ons betreft is landschap een integraal onderdeel. We moeten steeds goed naar de kansen voor landschap kijken bij alle projecten in de provincie. Het is de vraag of dit nou steeds bij dezelfde organisatie vandaan moet komen? Ik denk dat het niet meer van bovenaf moet komen, de afstand tot de burger is dan veel te groot.”

sylvo-thijsenSylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer)

“We moeten omdenken, we hebben te lang vanuit de trits rijk, provincie, gemeente geredeneerd. We moeten nu vanuit governance werken, en per provincie en op lokaal niveau invulling geven aan beheer en ontwikkeling. The voice of society is steeds belangrijker. Ga met omwonenden in gesprek.”

roelof-blekerRoelof Bleker (Dijkgraaf Waterschap Rivierenland)

“Landschap zien we niet als onze kerntaak. Er zijn wel mogelijkheden om het mee te koppelen met andere projecten, zoals dijkversterking. Onze kracht is dat we sterk in de uitvoering zijn, daarmee doen we direct aan landschapsbouw.”

marieke-van-de-werfMarieke van de Werf (directeur Landschapsbeheer Nederland)

“Het verschil tussen landschapsbeleid en natuurbeleid is dat dat eerste nergens vastligt in een doelenkader. Zorg voor het landschap is op dit moment een kwestie van goede wil van de provincie of gemeente. Het hangt af van of er geld is of een enthousiaste bestuurder; dat baart zorgen. Landschap is alleen bijproduct.”

keimpe-wieringaKeimpe Wieringa (Planbureau voor de Leefomgeving)

“Hoe het met het landschap gaat? Ik zou het niet weten. Nu er geen landschapsbeleid meer is, is ook de monitoring gestopt. In 2006 is het voor het laatst gemeten. Toen was de waardering van de bevolking voor landschap groot. Sindsdien weten we het niet meer.”

peter-muntersPeter Munters (ministerie van EZ):

“Het rijk blijft zich bemoeien met landschap waar het om de grote projecten gaat, zo staat ook in de brief van de staatssecretaris, en wil provincies helpen om goede afwegingen te maken.”

gert-jan-te-grondeGert-Jan te Gronde (wethouder gemeente Winterswijk)

“Het verschilt nogal per gemeente wat en hoe er aan landschap wordt gedaan. Wij stoppen er geld in (65.000 euro, waarvan 50.000 uit toeristenbelasting) maar het gaat niet alleen om geld, maar ook om houding – je kunt veel sturen via de ruimtelijke ordeningsinstrumenten.”

jaap-dirkmaatJaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

“Ons heil zoeken bij burgerparticipatie? Landschap leeft totaal niet bij burgers! Die burger poetst niet eens zijn eigen straatje voor anderen als er sneeuw ligt.”

En uit de zaal: