landwerk logo

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Cursus Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden

15 november 2016

De sterk toegenomen atmosferische stikstofdepositie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft geleid tot een sterke aantasting (o.a. verzuring en eutrofiëring) van natuurterreinen in Nederland. Brongerichte maatregelen hebben vanaf 1993 tot 2003 geresulteerd in een flinke reductie van de stikstofemissies en –depositie (voornamelijk van gereduceerd N), maar de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt voor vele natuurtypen vaak nog fors overschreden. Door het uitvoeren van herstel- en beheersmaatregelen wordt getracht deze negatieve effecten van atmosferisch stikstof te mitigeren.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus over de effecten van stikstofdepositie en het herstelbeheer van aangetaste ecosystemen in Natura 2000-gebieden. Deze kennis is van groot belang voor de praktische uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van de bescherming van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden.

Doel en opzet

Tijdens deze cursus zal ingegaan worden op de emissie en depositie van stikstofverbindingen, de effecten van stikstofdepositie op natuur, de sturende processen bij en de effectiviteit van het herstelbeheer van gevoelige ecosystemen (vennen, heide, hoogvenen, soortenrijke graslanden en bossen).

De 3-daagse cursus omvat hoorcolleges en casestudies met opdrachten. Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap met cursushandleiding, hand-outs van alle colleges, casestudies met opdrachten en recente artikelen en rapporten uit de vakliteratuur (deels als pdf-bestanden).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers (hbo- of academisch niveau) van provincies, gemeenten, ministeries, natuurbeheerorganisaties, waterschappen, adviesbureaus, etc.

Praktisch

De cursus wordt gegeven op 15, 16 en 17 november 2016 in Nijmegen (Mercator III-gebouw, campus Radboud Universiteit). De cursusdagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.

De inschrijfkosten bedragen € 1.175,- excl. BTW per deelnemer. De kosten voor koffie, thee, lunches en cursusmateriaal zijn inbegrepen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Gegevens

Datum:
15 november 2016
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
,
Website:
http://www.b-ware.eu/cursussen/stikstofdepositie-en-herstelbeheer-natura-2000-gebieden-1

Locatie

Mercator III-gebouw
Toernooiveld 1 Nijmegen

Organisator

Onderzoekcentrum B-WARE i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen