landwerk logo

Landwerkveld

Het Landwerkveld is een verzameling van bedrijven en instanties die werkzaam zijn in het landelijk gebied. Geïnteresseerd in een plaats op Landwerkveld in het tijdschrift of op de site? Neem contact op met Martine Janzen, advertenties@landwerk.nl.


Bedrijven

Bureau Waardenburg
Adviseurs voor ecologie en milieu
Postbus 365
4100 AJ Culemborg
T 0345-512710
F 0345-519849
wbb@buwa.nl
www.buwa.nl

Buro Bakker
Adviesburo voor Ecologie BV
Postbus 10034
9400 CA Assen
T 0592-313389
www.burobakker.nl

Overwater
Grondbeleid Adviesbureau Adviseurs voor ecologie & milieu
Postbus 5715
3290 AA Strijen
T 078-6749494
www.overwater.nl


Beroepsorganisaties

BNSP
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
www.bnsp.nl

Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting
www.waterenland.nl

Netwerk Land en Water
www.netwerklandenwater.nl

Vereniging van Afgestudeerden – Larenstein
www.vva-larenstein.nl

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
www.rentmeesternvr.nl

Vereniging van Milieukundigen (VVM)
www.vvm.info