landwerk logo

Nu al eenvoudig beter

naeb-logoIn 2013 en 2014 besteedt Landwerk in artikelen en bijeenkomsten aandacht aan het programma “Nu al Eenvoudig Beter” van het ministerie van I&M. Dit programma loopt vooruit op de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet is bedoeld om de ontwikkeling van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. Maar ook nú al – binnen de bestaande wetten en regels – kunnen we eenvoudiger en beter werken! Platform 31 en Landwerk nodigen u uit om mee op bezoek te gaan bij de praktijkvoorbeelden waar Nu Al Eenvoudig Beter wordt gewerkt.

Ga direct naar:
Afgelopen bijeenkomsten
Artikelen
Boeken


Bijeenkomsten

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter gepland.


Afgelopen bijeenkomsten

Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming, 4 juni 2015

Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO, 3 juni 2015

Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten? 26 mei 2015

Tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen, 11 november 2014

Flora- en faunawet, 3 november 2014

Ontslakken, 16 oktober 2014

Locatiepaspoorten en permanente Chw, 9 oktober 2014

Wat is een goed ruimtelijk beleid voor schaalvergroting en stoppende bedrijven? 24 juni 2014

Ruimtelijk ontwikkeling en archeologie, 10 juni 2014

Eén advies voor ruimtelijke kwaliteit (in plaats van vier), 20 februari 2014

Natuurcompensatie vooraf, 26 november 2013

Uitbesteden door provincies, 31 oktober 2013

Bestemmingsplannen nieuwe stijl, 23 mei 2013

Nieuwe modelregelgeving waterschappen, 16 mei 2013

Sneller werken in de ruimtelijke ordening, 18 april 2013


Artikelen

Voorbereiden op de Omgevingswet
Uit Landwerk 2016 #3
Boekel maakt Omgevingsplan nieuwe stijl
Uit Landwerk 2016 #1
Met gexond verstand
Uit Landwerk 2015 #6
Naar de oorsprong van regels - verslag evaluatie met gemeente Peel & Maas
Uit Landwerk 2015 #5
Burgerplanvorming voor als de overheid er niet meer uit komt
Voorlopig artikel voor in Landwerk 2015 #4
Geen gestippelde villa's in welstandsvrij Boekel
Gemeenten kunnen flinke winst boeken met snelle vergunningen, uit Landwerk 2013 #2
Er is nog nooit iemand slechter geworden van een goed advies
Pleidooi voor behoud van (soort van) welstand, uit Landwerk 2013 #3
Nieuwe wijn in oude zakken
Sturen op kwaliteit, uit Landwerk 2013 #3
Code Maatschappelijke Participatie
Uit Landwerk 2013 #4
Burgers weten donders goed wat kan en wat niet kan
Zorgplicht in plaats van vergunningen bij Hoogheemraadschap van Rijnland, uit Landwerk 2013 #4
Succesvol uitbesteden vraagt vertrouwen en lef
Uit Landwerk 2013 #5
Generieke aanpak en compensatie vooraf
Niet met de wet, maar met de liefde voor natuur in het hoofd, uit Landwerk 2013 #6
Met veegplan focus weer op stimuleren ontwikkeling
Uit Landwerk 2013 #6
Ergernis over archeologisch onderzoek is helemaal niet nodig
Uit Landwerk 2014 #4
Gewoon een goed gesprek
Uit Landwerk 2014 #4
Bestemmingsplan buitengebied? Het kan veel simpeler!
Landwerk 2014 #5
Goede voorbeelden staan centraal tijdens regionale bijeenkomsten Omgevingswet
Landwerk 2014 #5
Flora- en Faunawet is helemaal niet zo bedreigend
Landwerk 2014 #6
Integraal werken in Overijssel gaat meestal goed
Landwerk 2015 #2
Landwerkbijeenkomst NAEB 'Bestemmingsplannen nieuwe stijl'
Een verslag van de bijeenkomst op 23 mei 2013.
De kracht van het Brabants model
Maatschappelijke partijen gaan zelf aan de slag met natuurbeleid, uit Landwerk 2013 #1
In Lopik mag je afwijken van het bestemmingsplan
Ruimtelijke kwaliteit is leidend voor wethouder Spelt, uit Landwerk 2013 #2
Gezamenlijke ter inzage succesvol verlopen
De aanpak bij een groot gebiedsproces in Noord-West Overijssel om meerdere plannen tegelijkertijd ter inzage te leggen is goed verlopen, uit Landwerk 2013 #1
Verslag Bijeenkomst NAEB: Ruimtelijke ontwikkeling en archeologie
Een verslag van de bijeenkomst op 10 juni 2014.
Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO
Een verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2015
Verslag bijeenkomst NAEB: Locatiepaspoorten en permanente Chw
Een verslag van de bijeenkomst op 9 oktober 2014.
Ontwikkelaars aan zet
Een verslag van de bijeenkomst op 16 oktober 2014
Verslag Bijeenkomst NAEB: Wat is een goed ruimtelijk beleid voor schaalvergroting en stoppende bedrijven?
Een verslag van de bijeenkomst op 24 juni 2014.

Boeken

Klein Apeldoorns Dorpenkookboek

Maar liefst dertien dorpen telt de gemeente Apeldoorn en allemaal hebben ze een eigen sfeer, een eigen historie en ligging. De ruimtelijke kwaliteit hangt er samen met het dorpse karakter. Maar hoe benoem je dat en hoe kun je het behouden en ontwikkelen? Welke aspecten spelen bijvoorbeeld een rol bij nieuwbouw of bij de inrichting of aanpassing van het groen?
Lees meer >
Groot Apeldoorns Landschapskookboek

Omdat de karakteristieke verschillen van het Apeldoornse landschap dreigen te verdwijnen neemt landschapsarchitect Harro de Jong de lezer mee naar de keuken van de landschapsarchitectuur. Hij bespreekt de verschillende landschapstypen als gerechten, gaat in op de ingrediënten ervan en draagt vervolgens recepten aan voor het bereiden van gevarieerde en karaktervolle landschappen.
Lees meer >