Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over de kabinetsoplossingen voor het stikstofprobleem. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) lijkt niet per se afwijzend te staan tegenover dat idee, maar de vraag is hoe reëel deze discussie is.

De regeringspartijen hebben onderling afgesproken dat het kabinet, in ruil voor verlaging van de maximumsnelheid, gaat bekijken of er Natura2000-gebieden zijn waarvan de beschermde status kan worden opgeheven. Dat is vooral de wens van de VVD. “Nederland zal op termijn blijven vastlopen als we op de huidige rigide manier blijven omgaan met Natura2000-gebieden”, zei VVD-Kamerlid Mark Harbers tijdens het debat over de stikstofmaatregelen. “Opschoning is hoognodig, net als het schrappen of herindelen van die gebieden.”

Lees meer: https://www.waterforum.net/beschermde-status-grevelingenmeer-onder-druk-door-stikstofproblematiek/