Tijdschrift

Tot 2020 was Uitgeverij Landwerk de uitgever van het tijdschrift Landwerk. Dit was hét blad voor iedereen die zich professioneel of uit interesse bezig houdt met de toekomst van het landelijk gebied: een actueel, lezenswaardig en toegankelijk tijdschrift over de inrichting van het landelijk gebied. Het was een forum waar een voortdurende ontmoeting plaatsvond tussen bestuur, beleid, wetenschap en praktijk.