Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw. Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar en leidt het onder meer tot verminderde infiltratie van water.

Na de risicokaart voor ondergrondverdichting is er nu ook een film over dit thema. CLM, Alterra, IPO en Rijkswaterstaat brengen hiermee het probleem van verdichting van de bodem in de landbouw in kaart en laten oplossingen zien. Tijdens een alledaags gesprek tussen boer en adviseur komen gevolgen en oplossingen in beeld.

Lees meer.