Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het bewustzijn van de waarden die in het cultuurlandschap zijn verankerd, maar ook de betrokkenheid daarmee van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en bedrijven versterkt. De Landschapstriënnale maakt het gesprek tussen belanghebbenden en professionals over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerking en de oplossingen voor het landschap van de toekomst mogelijk.

Zo spreekt Kader Abdolah op de derde dinsdag van september zijn eigen Landschapstroonrede uit. Daarin laat hij zijn gedachten gaan over de betekenis van het landschap. De Landschapstroonrede biedt van oorsprong de gelegenheid om aandacht te vragen voor het belang van een mooi landschap. De redenaar wordt gevraagd zijn of haar fascinatie voor het Nederlandse cultuurlandschap onder woorden te brengen en daar een boodschap of een opdracht aan te verbinden. Lees meer

Op 22 september volgt een goed gesprek over energielandschappen, over regionale en nationale energieperspectieven. De ruimtelijke impact van deze energietransitie wordt groot. Op dit moment verkennen overheden (Rijk, provincies, regio’s, gemeenten) op verschillende schaalniveaus de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van de opwekking, transport en opslag van hernieuwbare energie. Het resultaat van deze processen: diverse regionale en nationale energieperspectieven. Op deze dag gaan betrokken partijen (overheden, ontwerpers en onderzoeksinstellingen) op zoek naar de relaties, verbindingen en samenhang tussen de verschillende perspectieven. Waar vullen zij elkaar aan, waar liggen goede oplossingen voor het oprapen? Waar zitten de knelpunten?
Lees meer ..

Dit jaar vindt het evenement plaats in Park21 in de Haarlemmermeer. Wilt u het hele programma van de Landschapstriënnale doornemen, kijk op de website.