Gebiedscoöperatie Oregional en Stichting Landwaard vinden dat CO2 compensatie beter gebruikt kan worden om het landschap in Nederland mooier te maken en ontwikkelden hiervoor een nieuw concept. De Nederlandse compensatie vindt nu vaak plaats in ontwikkelingslanden, maar in het concept gaan burgers en bedrijven hun uitstoot compenseren door de aanleg van kleine landschapselementen te financieren in hun eigen omgeving. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden 26 maart gepubliceerd in het eindrapport.

Lees het bericht op de website van Landwaard.