De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) pleit ervoor meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Het huidige onderzoek van het ministerie van Economische Zaken is vooral technisch; belangen van andere functies en gebruikers worden nu niet meegenomen. Voor de maatschappelijke discussie en een goede belangenafweging bij de besluitvorming rondom schaliegaswinning, is informatie hierover echter wel noodzakelijk.

Lees verder