15 Januari is het Jaar van de Ruimte van start gegaan. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland georganiseerd. De initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte willen nieuwe perspectieven ontwikkelen voor de leefomgeving.

Eén van de thema’s is landschap, met betrokkenheid en speciale belangstelling van Landwerk. Tijdens de startbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte is in een  van de workshops heel in het kort geschiedenis en toekomst van landschapsbeleid bediscussieerd. Dit is gebeurd aan de hand van vier stellingen:

1.    Ik vind dat de kwaliteit van de groene ruimte in balans is gebleven met de enorme economische en demografische groei in de 20e eeuw.
2.    Ik vind dat de ontwikkelingen die zich nu voordoen in de groene ruimte het cultuurlandschap geweld aan doen.
3.    Ik vind de maatschappelijke bezorgdheid over de groene ruimte niet effectief.
4.    Ik vind de corporate zorg voor de kwaliteit van de groene ruimte de publieke verantwoordelijkheid moet overnemen.

Het verslag van de sessie vindt u in deze pdf.

Door het jaar heen zullen we u verder op de hoogte houden van ontwikkelingen rond dit thema.