Er wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie. De NOVI moet richting en samenhang geven aan het rijksbeleid voor de leefomgeving. Eén van de vier strategische opgaven heeft als titel: “Naar een waardevolle leefomgeving”. In dit kader heeft Landwerk zich verdiept in:

Voor elk thema zijn we op zoek gegaan naar de personen die een visie hebben bij het thema. Onder de kop actuele discussie presenteren we de artikelen en de belangrijkste adviezen. Daar horen we graag uw mening over.