Het sluiten van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone voor kleinschalige kustvisserij zoals het ministerie van Economische Zaken wil, geeft geen meetbare ecologische verbetering en kan zelfs averechts werken.
Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM). Andere partijen zien dit echter genuanceerder. Zoals Stichting de Noordzee, die zegt dat een visserijverbod wel degelijk positief voor de visstand kan uitpakken. Dit is alleen nog niet wetenschappelijk aangetoond. Desalniettemin is ook de Stichting maar matig positief over Natura 2000. Groene en duurzame visserij zou veel effectiever zijn.

Lees verder