Hoewel de Nederlandse overheid al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw maatregelen neemt om de condities voor natuur te verbeteren, blijkt deze inspanning nog altijd onvoldoende om de biodiversiteit te behouden. Nederland voldoet daardoor niet aan de eisen van de Europese Commissie voor biodiversiteitbehoud en Natura 2000. Extra maatregelen zijn nodig, zoals het overgaan naar een meer duurzame vorm van agrarische bedrijfsvoering. Dat schrijft Alterra Wageningen UR op natuurbericht.nl

Lees verder