De provincies hebben een ‘interprovinciaal transitiemanager Dienst Landelijk Gebied (DLG)’ aangesteld. Carolien de Boer wordt verantwoordelijk voor de organisatie van de overgang van 400 fte van de DLG naar de provincies, dat per 1 januari 2015 moet plaatsvinden. Ze zal nauw samenwerken met Paul de Krom, transitiemanager/interim-directeur DLG.

Lees meer op ipo.nl >