Deze week is een officieel Nederlands-Vlaams overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium van start gegaan. In deze Schelderaad kunnen belanghebbenden – overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties – bijdragen aan toekomstige besluitvorming. De Schelderaad moet de samenwerking op een hoger plan brengen en zorgen voor meer draagvlak.

Lees meer op rijksoverheid.nl >