Het boek Een otter in Brussel van Uitgeverij Landwerk is één van de twintig titels die in aanmerking komt voor de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant en wordt voor de tweede keer uitgereikt.

Het eerste boek van Van der Arend is geselcteerd uit 100 inzendingen. De jury, bestaande uit Karina Wolkers, Joost Huijsing (eindredacteur Vroege Vogels), Johan van de Gronden (directeur van het Wereld Natuur Fonds) en Jean-Pierre Geelen (Volkskrantverslaggever), is bezig de stapel van 20 boeken te lezen.

De roman is een verhaal op het grensvlak van wetenschap, maatschappij en beleid en behandelt de betekenis van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor ecologen in het waterbeheer. Zo wordt een techneutenthema opeens heel aantrekkelijk om te lezen. Noem het een beleidsroman, of vakfictie of waterromantiek, het is het allemaal.

Lees ook het bericht op de site van de Volkskrant