Gemeenteraad Krimpenerwaard maakt onteigening voor natuur mogelijk

Het is een langlopend dossier: realisatie van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Mede dankzij een burgerinitiatief lijkt er een doorbraak te komen. Er ligt een realisatiestrategie, met als ultiem middel onteigening. De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft hiermee ingestemd. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een gemeenteraad dit middel toevoegt aan de […]

Stand van zaken Wet natuurbescherming

Overheden bereiden zich voor op de invoering van de Wet natuurbescherming. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) beschrijft de stand van zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De Wet natuurbescherming moet op 1 januari 2017 in werking treden en vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe wet volgt […]