Tijdschrift Landwerk, april 2016

Landwerk, april 2016

In het april nummer van Landwerk deze keer:

Wie durft de PAS bij de rechter aan te vechten?

Het is een kwestie van tijd dat een rechter vraagtekens zal zetten bij de concrete toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof. Veel wijst er namelijk op dat een rechter, bijvoorbeeld het Europese Hof of onze eigen Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het niet goedkeurt dat de stikstofemissie alvast mag groeien, in de verwachting, in de hoop dat de later te nemen maatregelen in de natuur, deze emissie teniet zullen doen. Vijf jaar intensieve en heel dure PAS-voorbereiding zullen in zo’n geval dan voor niets gebleken zijn. En de rechter krijgt natuurlijk weer de schuld.

Beleidsfalen leidt tot roep om voedselbeleid

Steeds vaker luidt de roep om het sectorale landbouwbeleid te vervangen door een integraal voedselbeleid. Dat is logisch, vindt Jeroen Candel die onlangs promoveerde op de manier waarop er in Europa beleidsmatig wordt omgegaan met voedsel. Maar als het in een voortvarende gemeente als Ede nog pionieren is met Nederlands’ eerste
wethouder Food, hoe moet het dan met een nationaal of Europees voedselbeleid? “Voedselbeleid is een atypisch beleidsveld.”

Het Deltaplan in de praktijk

Het Rijk investeert de komende decennia 26 miljard euro in het oplossen van opgaven voor waterveiligheid en zoetwater. En dus besloot de minister van Infrastructuur en Milieu om een verkenning te starten van alternatieven om doorstroming van de Waal bij Heesselt te verbeteren. Centraal in deze verkenning staat de aanleg van een  hoogwatergeul langs Varik en Heesselt. Het is een van de meest opvallende, rivierverruimende maatregelen uit het Deltaplan. Sindsdien is hard gewerkt om de verkenning in de steigers te zetten. Maar er is nog heel veel onzeker.

Slapen in de natuur is niet schadelijk

Waar kan je in Nederland nou echt midden in de natuur overnachten? Nergens eigenlijk, omdat we het jarenlang als schadelijk hebben gezien. Maar internationale ervaringen, zoals in het Krugerpark en de Amerikaanse Nationale Parken, laten juist zien dat verblijfsrecreatie – mits goed aangepakt – kan bijdragen aan natuurbeheer en -behoud. Na een uitgebreide verkenning lijkt de Oostvaardersplassen het eerste Nederlandse natuurgebied te worden waar een nationale variant van het Krugerpark wordt gerealiseerd.

Natuur laat je niet alleen aan ecologen over

Economen en ecologen staan nog veel te vaak met de rug naar elkaar toe, zegt Martijn van der Heide, economisch onderzoeker bij LEI Wageningen UR. Juist het zoeken naar de verbinding tussen economie en ecologie kan inspirerend en verrijkend zijn. ‘Maar,’ zegt Van der Heide, ‘soms lijkt de zoektocht naar groene verdienmodellen een doel op zich te zijn geworden. Dan slaat de balans door.’