Tijdschrift landwerk, april 2018

In nummer 1 van dit jaar o.a.:

THEMADEEL over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalueren: is de dubbel doelstelling uit de verf gekomen, wat behelst de ruimtelijke kwaliteit, wie waren er betrokken en wat leren we er van voor de toekomst? Dit themadeel kwam tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Dubbeldoelstelling levert meer op

Hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland Nelly Kalfs blikt terug en constateert dat de werkwijze van Ruimte voor de rivier veel ruimtelijke kwaliteit en proceservaring heeft opgeleverd. Maar behaalde resultaten zijn geen garantie voor succes in de toekomst, waarschuwt ze.

Twee kanten van de Lek

Ruimte voor de Rivier bood boer Baars een nieuwe kans. Aan de overkant van de Lek praatten kritische burgers met Rijkswaterstaat mee en probeerden zaken echt vooruit te krijgen. Voor Rijkswaterstaat had waterstandverlaging prioriteit, de provincie vond natuur belangrijk, mensen wilden graag de uiterwaarden beleven meer dan alleen wandelen.

Noordwaard: mensenwerk

Kwaliteit maken is mensenwerk. Maar wie zijn die mensen dan en wie heeft welke rol in dat realiseren van ruimtelijk kwaliteit? We zochten zeven mensen op die elk hun steentje hebben bijgedragen aan de ruimtelijk kwaliteit van de Noordwaard. Allemaal met een eigen taak, een eigen rol, een eigen belangrijkste moment en tenslotte een eigen trots op het project.