Tijdschrift Landwerk, augustus 2015

cover-Landwerk-2015-4-v2

Nieuwe democratie

Er liggen al heel wat stedenbouwkundige plannen voor het centrum van Doorwerth in de la. Maar ze kwamen nooit tot ontwikkeling: of de gemeente zag het niet zitten of de bewoners kwamen in opstand. Meestal omdat een van de partijen vond dat een plan de problemen niet integraal aanpakte en altijd wel een essentieel aspect miste. Een groep bewoners pakt nu de handschoen op en is zelf aan de slag gegaan. Wat betekent dit voor de democratie, de gemeenteraad en het bestuur?

Grond wordt goedkoper

Terwijl een groot gedeelte van de onroerend goed markt tijdens de crisisjaren in een impasse is gekomen door minder transacties en dalende prijzen, heeft de markt voor landbouwgrond zich hier volledig aan onttrokken. In de periode 2008-2014 is de gemiddelde prijs voor landbouwgrond met 6,9 procent per jaar toegenomen. Ook al lijkt het er dus op dat de grondprijs zich niets van de economische crisis aantrekt, toch is te verwachten dat hier binnenkort een kentering in te zien zal zijn.

Participatielandschap:  Knooperf in wording

Op de plek waar het eerste echte Knooperf van Nederland moet verschijnen, aan de rand van het Utrechtse dorp Achterveld,  liggen nu nog de verlaten stallen van een oude geitenhouderij. Straks wordt de oorspronkelijke historische boerderij herbouwd en een erf gecreëerd met in totaal vier woningen. De nieuwe bewoners gaan er niet alleen wonen maar ook samen zorgen voor landschapsontwikkeling, de aanleg van wandelpaden en het beheer van het landschap.

Participatielandschap: zo oud als de mensheid zelf

Sinds koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede de ‘participatiemaatschappij’ op de agenda zette, lijkt participatie ook het nieuwe toverwoord in het natuurbeheer. Maar wie goed kijkt, stelt fiosoof en schrijver Govert Derix, ziet juist dat mens en natuur altijd al met elkaar verbonden zijn geweest. Participatielandschappen’ zijn zo oud als de mensheid zelf.

Zonneweides zijn hot

Zonne-energie heeft de toekomst: het is ‘gratis’ en oneindig duurzaam. Steeds meer mensen plaatsen daarom dan zonnepanelen op hun dak. Maar dat is niet voldoende. Om de komende jaren klimaatneutraal te worden zijn ook in ons land velden met zonnepanelen noodzakelijk. Provincies en gemeenten werken aan beleid voor inpassing van deze ‘zonneweiden’.

Pleidooi voor een echte vergroening van het landbouwbeleid

Dit jaar is de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingegaan. De ambities waren hoog, de effecten op natuur, milieu en klimaat zijn waarschijnlijk vrijwel nihil. Om EU-overheidsuitgaven voor landbouw te rechtvaardigen is het cruciaal toe te werken naar een eenvoudig en doeltreffend systeem dat de landbouw in Europa daadwerkelijk helpt vergroenen. Dick Melman en Anne van Doorn denken dat de begrippen Ecosysteemdiensten en Natuurlijk Kapitaal daarbij een goed houvast bieden.