Tijdschrift landwerk, december 2017

cover landwerk 2017_5-6

In nummer 5/6 van dit jaar o.a.:

Ingrijpende dijkversterkingen

Een nieuwe veiligheidsbenadering voor waterveiligheid in het rivierengebied zorgt er voor dat er een groot programma met dijkversterkingen zal worden uitgevoerd. De waterschappen hebben extra mensen aangetrokken want er is veel werk aan de winkel.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Overheden trekken zich terug. Gebiedspartijen nemen het over. In de IJsseldelta werkt een nieuwe gebiedscoöperatie aan een vitaal en mooie leefomgeving.

Realisatie waterdoelen door boeren

Het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer biedt ook kansen voor de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water, zowel inhoudelijk als voor financiering van het waterbeheer.

Hoe staat het er voor met natuurcompensatie?

Het is op papier een goede regeling: natuur die verloren gaat bij een ruimtelijke ontwikkeling moet in Nederland worden gecompenseerd. Lukt dat niet in de omgeving, dan kan het worden afgekocht. Hoe gaat het met deze natuurcompensatieverplichtingen, worden die nagekomen?

Krimpenerwaard

Het is een langslepend en taai dossier: hoe krijgen we meer natuur, een gezonde landbouw en voldoende ruimte voor recreatie in de Krimpenerwaard? Al heel wat bestuurders hebben zich er op stukgebeten. Maar het lijkt er op dat er nu toch echt een doorbraak is.

Epiloog Landschapstriënnale

De Landschapstriënnale 2017 agendeerde een aantal Grote Ruimtelijke Opgaven die tussen nu en 2050 moeten worden verzoend met het karakteristieke en intensief benutte Nederlandse landschap. Deze thema’s samen bieden complexiteit in het kwadraat.