Tijdschrift landwerk, juli 2018

In nummer 2 van dit jaar o.a.:

THEMA RUILVERKAVELING

De term ruilverkaveling heeft de laatste jaren te kampen met een slecht imago. Dat is jammer, want het is vaak gebaseerd op vooroordelen. Sterker nog, ruilverkaveling is een onmisbaar  instrument in het landelijk gebied. Met de grote maatschappelijk opgaven als klimaat, water en energie in het vooruitzicht, zien we een langzame opleving van het ruilverkavelingsinstrument. In dit nummer van Landwerk gaan we in op de vraagstukken in landelijk en stedelijk gebied waar het ruilverkavelingsinstrument van grote waarde is of zou kunnen zijn. Het nummer is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kadaster.

Haat-liefdeverhouding

Het wordt tijd dat de ruilverkaveling weer op de agenda komt te staan van boeren, burgers en bestuurders. Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven die met ruilverkaveling integraal en op een moderne, nette en efficiënte manier aangepakt kunnen worden.

Kamerlid Laan: Het rijk moet weer gaan sturen

Het Rijk zal best weer wat meer regie mogen gaan voeren als het gaat om grote maatschappelijke opgaven, vindt Tweede Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap. Bijvoorbeeld met een opgepoetste Wet Inrichting Landelijk gebied. En zo’n actieve rol is volgens haar niet per se tegenstrijdig met de nieuwe Omgevingswet.

Schuiven in de glastuinbouw

Het lukt maar niet om de glastuinbouwcentra van Nederland de noodzakelijke moderniseringsslag te geven. Sommige ondernemers willen groeien en investeren in milieu, klimaat, energie en anderen willen het liefst stoppen. Maar deze ondernemers komen niet vanzelf bij elkaar. Daar is volgens Leonie Claessen van LTO Glaskracht Nederland een soort wettelijke ruilverkaveling voor nodig.

3D

Ruilverkavelingen zullen in de toekomst niet alleen meer in het platte vlak plaatsvinden, maar in een meerdimensionale ruimte, voorspelt Tom Bade. Ook bebouwing, lucht, en ondergrondse activiteiten zullen in een ruilverkaveling kunnen worden ingebracht.

Gas- en zoutwinning als motor voor wettelijke herverkaveling

Een van de grootste, nog lopende wettelijke herverkavelingen speelt zich af in het Friese Franekeradeel. 7000 hectare gaat daar op de schop vanwege de steeds verdergaande bodemdaling als gevolg van de zout- en gaswinning. En zo is de bodemdaling ongewild de motor van een gebiedsontwikkeling.

Ruilverkaveling voor energie

Als we de energie uit kolencentrales vaarwel zeggen, moeten we alternatieven hebben, bijvoorbeeld windmolens of zonnepaneelvelden. Maar het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat mensen dat vaak landschapsvervuiling vinden en deze oplossingen liever niet in hun buurt hebben. Dus pleit Boris Hocks van Generation Energy voor het ontwerpen van nieuwe landschappen waarin de energieproductie geen vreemde eend in de bijt is maar een integraal onderdeel.

Ook in de stad

Wettelijke herverkaveling is een instrument uit het landelijk gebied. Een stedelijke herverkaveling zou wel eens een plek kunnen krijgen in de nieuwe Omgevingswet. Friso de Zeeuw is groot voorstander maar verwacht niet dat de stedelijke herverkaveling een grote vlucht zal nemen.