Tijdschrift Landwerk, maart 2013

landwerk01

Maatschappelijke partijen betalen Brabantse natuur

De Brabantse groene maatschappelijke organisaties hebben zich in juni 2012 gecommitteerd aan een bijdrage van € 160 miljoen voor de realisatie van de EHS. Samen met de provincie gaan zij het natuurbeleid vormgeven vanuit het principe: samen betalen, samen bepalen. Hoe is het in tijden van economische crisis mogelijk, dat de organisaties er in slagen een dergelijke bijdrage op te hoesten?

De Brabantse samenwerking van provincie, maatschappelijke organisatie en bedrijfsleven is uniek in Nederland. Vandaar uit staan twee vragen centraal in de interviews die Peter Prins hield met bestuurders van maatschappelijke organisaties.

  • Wat maakt dat het in Brabant lukt om zo substantieel afspraken te maken over een bijdrage van maatschappelijke partners en bedrijfsleven aan de realisatie van het natuurbeleid?
  • Hoe kunnen andere provincies de randvoorwaarden creëren voor vergelijkbare afspraken?

Streekrekeningen onder druk door staatkasbankieren

Het verplicht staatskasbankieren heeft naar alle waarschijnlijkheid grote gevolgen voor de diverse streekrekeningen in Nederland. Overheden mogen binnenkort hun spaargelden en overtollige liquide middelen niet meer op een eigen rekening zetten maar moeten dat verplicht bij de rijksoverheid stallen. Dat betekent waarschijnlijk een behoorlijke strop voor de streekrekeningen en streekfondsen.

Lang leve de coöperaties!

De populariteit van de coöperatie in Nederland is in de lift. Na de bekende agrarische coöperaties als Rabobank en Friesland-Campina en de bloemenveilingen, ontstaan er her en der allerlei nieuwe kleine coöperaties. Onno van Bekkum doet onderzoek naar deze tweede generatie coöperaties. In de volgende afleveringen van Landwerk belicht hij elke keer een initiatief. Van zorgcoöperatie, gebiedscoöperatie tot energiecoöperatie.

En nu nog een visie op het WATER

Het waterbeheer is integraler geworden dankzij de Kaderrichtlijn Water, maar heeft weinig invloed gehad op de landbouw of de ruimtelijke ordening. Dat concludeert Leo Santbergen van waterschap Brabantse Delta in zijn promotieonderzoek. Waar het nog aan ontbreekt, is een langetermijnvisie op waterkwaliteit in de context van klimaatverandering en een duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Zoek de chaos op!

InnovatieNetwerk werkt al jaren met een scala aan partijen aan innovaties. ‘Gewone’ oplossingen zijn namelijk niet altijd geschikt om de huidige complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Helaas worden lang niet alle innovatieve ideeën in de praktijk gebracht. Waar ligt dat aan? Onderzoeker Wim Timmermans laat aan de hand van het voorbeeld ecoducten zien hoe innovaties eigenlijk tot stand komen.

DE DIJK

De watersporters op het Eemmeer richting Spakenburg zien de palen al vanaf het water. Maar ook vanaf het land is de palendijk mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg/ Bunschoten is een deel nagebouwd. Hier is een verhaal van het landschap en zijn bewoners te vinden!