Tijdschrift Landwerk, november 2019

 

In samenwerking met en dankzij de provincie Overijssel maakten we dit themadeel over erven. Erven zijn onderhevig aan verandering: vrijkomende agrarische bebouwing op de erven van de stoppers, en meer agrarische bebouwing bij de ‘blijvers’. Een dynamiek die ook zorgt voor veranderingen in de landschappelijke kwaliteit. Genoeg reden om eens dieper in dit thema te duiken.

Met o.a. in dit nummer:

Erfcoach denkt mee

In het gedrukte tijdschrift is per abuis de verkeerde auteur vermeld. Dit artikel is geschreven door Aart van Cooten.
De provincie Overijssel heeft elf erfcoaches aangesteld om erfeigenaren, vaak agrarische ondernemers, te begeleiden bij hun zoektocht door het woud van regels en subsidies. De erfcoach is een laagdrempelig aanspreekpunt. Landwerk spreekt met een wethouder, een gedeputeerde en twee erfcoaches.

 

VAB van de toekomst?

Met het materiaal van een oude stal kun je een nieuwe bouwen. De vrijkomende agrarische bebouwing krijgt daardoor waarde en de nieuwe stallen zijn minder belastend voor het milieu. Over de kansen en de haken en ogen.

 

Knooperven

Een prachtig concept: woningen op een voormalig boerenerf, waarbij de nieuwe bewoners samen het landschap herstellen en onderhouden. Het knooperf kwam echter maar moeizaam van de grond. Michiel Dekker van ErfGoed gooide het over een iets andere boeg: “De kunst is om landschappelijk oprecht goede plannen te maken, die ook commercieel genoeg zijn.”

 

Erf als energiefabriek?

Het huidige boerenerf wordt in de gasloze samenleving een heuse energiecentrale, voorspellen deskundigen, waar verschillende vormen van energie worden opgewekt uit zon, wind, melk en mest. Het buitengebied lijkt bij uitstek geschikt om allerlei opslagen conversietechnieken te gaan testen. Waarmee boeren ook belangrijke neveninkomsten kunnen verdienen.