Tijdschrift Landwerk, oktober 2013

landwerk2013-4-omslag-klein

Waterschap is er niet voor de burenruzies

Waterschap Rijnland gaat de vergunningverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke Nee, tenzij principe, gaat Rijnland het Ja, mits principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vragen als ze zich maar aan hun zorgplicht houden. En dat betekent niet alleen veel voor burgers en bedrijven maar ook voor het waterschap zelf. Het waterschap is er nu eenmaal niet om burenruzies op te lossen, vindt hoogheemraad Thea de Roos.

Lees dit artikel online:

Het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek

Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minder invloed dan vroeger. En dat willen de inwoners graag zo houden. Het verhaal van het Kampereiland is het verhaal van een eiland dat door dijken en inpolderingen steeds verder van het water werd afgesloten, waardoor het meer schiereiland dan eiland is geworden. Maar het is nog steeds een waterbergingsgebied, dat volgens de norm mag overstromen. En het eilandgevoel is altijd gebleven.

Kwaliteit van de kust versterken

Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. Maar omdat de Nederlandse kust veel meer is dan alleen een waterkering onderzocht het Atelier Kustkwaliteit de afgelopen twee jaar of en hoe kustversterking gecombineerd kan worden met kwaliteitsverbetering. “Als we iets hebben laten zien, dan is dat er enorme kansen liggen om ook de kwaliteit van de kust te versterken. De kunst is ze te verzilveren.” In gesprek met ateliermeester Jandirk Hoekstra.

Code Maatschappelijke Participatie

Het ‘gedoe’ over de Rijnlandroute is een belangrijke aanleiding geweest voor het opstellen van de Code Maatschappelijke Participatie. Bewoners bemoeien zich zeer actief met het project, en bedachten interessante varianten waar provincie en Rijkswaterstaat echter nauwelijks naar wilden luisteren. De Tweede Kamer vroeg daarom om een code waarin staat hoe de overheid omgaat met participatie en burgerinitiatieven. Lees dit artikel online:

Heide in een regionale economie

Van Noorwegen tot Portugal worden heidegebieden als beschermd natuurgebied beheerd. Maar bescherming van habitattypes in omheinde parken is niet voldoende, bleek tijdens de European Heathland Workshop. In het natuurbeheer moet een verbinding gezocht worden met de regionale economie. Dat blijkt echter niet in alle heidegebieden mogelijk, want soms kunnen beheerders alleen het veld in met behulp van een tank, ondervond Martin Woesteburg.

Een otter in Brussel

Sonja van der Arend schreef een waterkwaliteitsroman over de Kaderrichtlijn Water. In dit boek verkent de auteur de ingewikkelde relaties tussen experts en beleidsmakers, bestuurders en burgers, lokale overheden en de Europese Unie. Allemaal staan ze voor de vraag: hoe krijg ik wat ik wil, als kennis en macht niet werken? Een voorproef uit de roman.