Tijdschrift Landwerk, oktober 2014

landwerk2014-5-cover-250x175

Heeft een Europees landbouwbeleid wel zin?

Het Europese landbouwbeleid valt overal in Europa anders uit. Dat bleek tijdens een conferentie met landschapsonderzoekers. In Zweden is het niet belangrijk, Oostenrijk gaat zijn eigen gang en in Vlaanderen lijken boeren te kunnen profiteren van de vergroening van het nieuwe beleid. De vraag doet zich voor of zo’n generiek beleid voor al die zo sterk van elkaar verschillende landen wel zin heeft.

Bouwen in de natuur

Als je geld genoeg hebt, mag je onder voorwaarden in het buitengebied een nieuw landgoed aanleggen. Maar dan wil de overheid wel dat je er ook een flink stuk openbaar toegankelijke natuur bij aanlegt. Je zou het ook kunnen omdraaien, bedachten medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied: je mag bouwen in de bestaande natuur maar dan moet je wel elders een fors stuk nieuwe natuur aanleggen. Ze rekenden en kwamen erop uit dat dit best wel eens voordelig kan uitpakken voor overheid, burger en landgoedbewoners.

De Omgevingswet krijgt vorm

Dit najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staat het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving. Discussie over de wet en ervaringen uit de praktijk.

Lees dit artikel online:

Meer melk (en dus meer mest)

Volgend jaar mogen melkveehouders net zo veel melk produceren als ze willen: de melkquota worden immers afgeschaft. Om ongebreidelde groei tegen te gaan heeft de rijksoverheid toch maar een extra wet ingediend. Een LEI-studie liet zien dat die de groei enigszins zal beperken. Landbouw- en milieuorganisaties verschillen van mening over het effect van de wet.

Wederopbouwlandschappen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de enige club die zich op rijksniveau nog bezig houdt met het landschap. En dus was het deze RCE die een symposium organiseerde over wat we zouden moeten of kunnen doen met de landschappen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontworpen. De grootschalige en vernieuwende manier van het inrichten van land van na de oorlog heeft een grote impact gehad op de plattelandsontwikkeling. Maar is dat de moeite waard om te beschermen? Op papier wel, maar de praktijk blijkt weerbarstig, bleek tijdens de Landschapstriënnale.

Beheersverordening

Het is helemaal niet nodig om altijd een bestemmingsplan te hebben. Ook met een beheersverordening kun je een heel eind komen, zo stelt de gemeente De Wolden. Zelfs voor het dynamische buitengebied werkt het prima. En het is bovendien veel goedkoper en sneller!

Lees dit artikel online: