Tijdschrift Landwerk, september 2018

Landwerk nummer 3 is een themanummer voor de NOVI

Er wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie. De NOVI moet richting en samenhang geven aan het rijksbeleid voor de leefomgeving. In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Landwerk vier thema’s uitgediept. We hebben gesproken met mensen die een visie hebben op deze thema’s en uiteen hebben gezet wat ze van het Rijk verwachten. Het gaat om de volgende thema’s.

  • krimp in het landelijk gebied
  • veenweiden behouden
  • het laten landen van de energietransitie
  • toekomst voor natuurinclusieve landbouw

 

In de volgende issuu-weergaven staan de artikelen voor de vier thema’s.

Krimp in het landelijk gebied:

Veenweiden behouden:

De energietransitie:

Natuurinclusieve landbouw: