In 2020 zou de zalm de zijrivieren van de Rijn in de regio Bazel weer moeten kunnen bereiken. Die ambitie hebben de Rijnministers uitgesproken tijdens de vijftiende Rijnministersconferentie op 28 oktober 2013 in Bazel.

Tijdens de bijeenkomst in Bazel hebben de ministers van de staten in het Rijnstroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Unie de balans opgemaakt van de verrichtte activiteiten voor bescherming van de Rijn en de koers voor de toekomst. Naast het herstel van de vispasseerbaarheid zijn besluiten genomen over de omgang met microverontreinigingen, het beheer van overstromingsrisico’s en de omgang met de gevolgen van klimaatverandering.

Lees meer op rijksoverheid.nl >