In Limburg staan vier collectieven in de coulissen klaar voor een rol in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Een rol die, wat de provincie betreft, breder is dan effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer alleen. Sinds kort zijn de collectieven aan het proefdraaien, daarbij ondersteund door een speciale werkgroep. Op www.portaalnatuurenlandschap vindt u meer informatie over samenstelling, taken en werkzije van deze werkgroep, naar aanleiding van een bijeenkomst in Zuid-Nederland.

Lees meer op www.portaalnatuurenlandschap.nl >>