Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat 1 jaar. BIJ12/ het PAS-bureau keek terug en blikte vooruit tijdens een evaluatiebijeenkomst.

Het PAS moet zowel economische ontwikkelingen mogelijk maken als zorgen voor een sterke natuur. Het programma is erin geslaagd om het stelsel van Natuurbeschermingswetvergunningen weer goed op gang te brengen, aldus BIJ12. In totaal zijn er in het afgelopen jaar ruim 1.900 aanvragen en 2.700 meldingen gedaan. 1.075 vergunningen zijn verleend. Ook zijn de eerste maatregelen om natuur te versterken, afgerond.

Desalniettemin moet er ook nog veel gebeuren om alle herstelmaatregelen uit te voeren. Daarnaast blijft vooralsnog de juridische houdbaarheid van het PAS een belangrijke vraag.

In september wordt de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het PAS aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer op bij12.nl >