PAS: 1 jaar in werking

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat 1 jaar. BIJ12/ het PAS-bureau keek terug en blikte vooruit tijdens een evaluatiebijeenkomst. Het PAS moet zowel economische ontwikkelingen mogelijk maken als zorgen voor een sterke natuur. Het programma is erin geslaagd om het stelsel van Natuurbeschermingswetvergunningen weer goed op gang te brengen, aldus BIJ12. In totaal zijn er […]

Besluit emissiearme huisvesting voor 50% beoogde ammoniakreductie

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting moet 50% van beoogde reductie in ammoniakuitstoot opleveren. Dit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een reductie van 10 kiloton op moet leveren in 2030. Hiervan wordt 5,6 kiloton weer beschikbaar gesteld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor ontwikkelingsruimte van de veehouderij in Nederland. Op […]

Landwerk #3 is uit: Tijdelijke natuur, de PAS en meer

Tijdschrift Landwerk #3 van 2015 is uit! In de reeks Participatielandschappen verschijnt deze keer een artikel over Tijdelijke natuur. Het praktijkvoorbeeld beschrijft Eeserwold, waar uiteindelijk iedereen gewonnen heeft. Daarnaast praten we met Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL en een van de aanjagers van de volgende stap in de ‘verovering’ van Nederland. Lees dit artikel online […]

Provincies stemmen in met PAS

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De provincies gaan er nu van uit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden […]

Nieuwe uitvoeringsorganisatie landelijk gebied Drenthe en Groningen

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in de twee provincies. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de […]

Landwerk 6 over PAS en Nationale Parken

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de natuurgebieden herstellen en de stikstofdepositie verminderen. Klinkt aantrekkelijk maar garanties zijn er niet en een tijdpad ontbreekt. Waarom is iedereen er dan toch ingetrapt? Daarnaast: De Nationale Parken zijn niet […]

PAS behandeld in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft gisteren met de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gedebatteerd over het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS). De meerderheid van de Eerste Kamer gaf steun aan het wetsvoorstel. Desondanks heeft een groot deel van de Eerste Kamer kritische vragen bij de plannen van Dijksma. Daarbij gaat het onder meer om de […]