De agrarische grondprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en liggen hoger dan in de ons omringende landen. Bepalend zijn onder meer het agrarisch inkomen, inclusief directe betalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), fiscale aspecten, de vraag naar grond voor bestemmingen buiten de landbouw en schaalvergroting.

Dat blijkt uit een analyse van LEI Wageningen UR van de ontwikkeling van de grondprijs in diverse Europese landen.

Eind jaren negentig kende Nederland een prijsexplosie van agrarische grond. Na 2000 daalde de grondprijs door minder vraag naar grond voor woningbouw en natuurontwikkeling, en door magere bedrijfsresultaten en veeziekten in de landbouw. De prijsstijging na 2005 is vooral bepaald door de landbouwontwikkeling en de dalende rente.

Lees bericht op agriholland.nl >

Of download rapport van het LEI (pdf) >