De gemeente Apeldoorn is tijdens een bijeenkomst in Den Haag door ruim honderd bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen gekozen tot winnaar van de Nu al Eenvoudig Beter-trofee. Dit vanwege haar ‘kookboeken’ voor de ontwikkeling van de omgeving, waarmee de gemeente handvatten biedt voor initiatieven in de openbare ruimte.

Apeldoorn heeft beschreven hoe de gemeente haar rol in de ruimtelijke ordening efficiënter en met minder regels kan vervullen. Het ‘Groot Apeldoorns Landschap Kookboek’ geeft burgers, projectontwikkelaars en de gemeente tips bij initiatieven voor ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het ‘Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek’ is er voor de ontwikkeling en eigenheid van de dorpen. Aan een Kookboek voor de stad Apeldoorn wordt gewerkt.

De trofee is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast Apeldoorn waren de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Houten, Meppel en Ommen genomineerd vanwege hun werkwijze in de geest van de Omgevingswet.

Lees meer over de trofee op de website van de rijksoverheid >