Provinciale omgevingsvisies in Landwerk #1

Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen omgevingsvisie opstellen. Provincies kunnen in een omgevingsvisie eigen accenten leggen en prioriteiten stellen. En dat doen ze blijkt uit een rondgang langs drie provincies. Dit is een van […]

Akkoord over kosten invoering Omgevingswet

Het Rijk betaalt de investeringskosten van de invoering van de Omgevingswet, partners betalen elk wat nodig is om met de nieuwe wet te gaan werken. Dat hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen in een akkoord afgesproken. In het akkoord staan afspraken over de verdeling van kosten en besparingen die samenhangen met de invoering van […]

Noordzeekanaalgebied wint Eenvoudig Beter Trofee

Winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst verbindt en digitaliseert werkprocessen. De Omgevingsdienst ontving de trofee uit handen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Minister Schultz: “In een periode van slechts anderhalf jaar heeft het Noordzeekanaalgebied haar volledige informatievoorziening gedigitaliseerd. Voor 8 gemeenten en 3 provincies wordt het […]

Landwerk #2 is uit, over vergroening en Omgevingsvisie

Tijdschrift Landwerk #2 van 2015 is uit! Met onder meer een artikel over de vergroening van het GLB, waar in de praktijk weinig van te zien zal zijn. Bij de tussenevaluatie van het GLB in 2016 zal blijken of er op meer plaatsen twijfels zijn gerezen, en of er aanpassingen komen van de nationale invulling […]

“Terugtrekken overheid gevaarlijk voor landschap”

Nederland kent unieke landschappen en stadsbeelden en fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar Wouter Vanstiphout. Deze maand komt hij met zijn advies over de nieuwe wet. Architectuurhistoricus Vanstiphout is vóór de aankomende versimpeling van de ruimtelijke regels, met een sterkere rol voor gemeenten en voor de samenleving. […]

Landwerk #5 over beheersverordening, Omgevingswet en meer

Het is helemaal niet nodig om altijd een bestemmingsplan te hebben. Ook met een beheersverordening kun je een heel eind komen, zo stelt de gemeente De Wolden. Zelfs voor het dynamische buitengebied werkt het prima. En het is bovendien veel goedkoper en sneller! Waarom? Dat lees je in Landwerk #5. Daarnaast bekijken we onder andere […]

Tijdelijk bestemmen makkelijker gemaakt

Op 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking.  Daardoor wordt het makkelijker om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijke bestemmingen worden op de zogenaamde ‘kruimellijst’ geplaatst, waardoor een minder uitgebreide procedure nodig is. De termijn voor het tijdelijk gebruik wordt maximaal 10 jaar. Daarnaast hoeft er geen sprake meer te […]

Gemeenten willen niet eenzijdig opdraaien voor bezuiniging Omgevingswet

Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan, stelt de VNG. De Omgevingswet moet 24 afzonderlijke wetten gaan vervangen en gaat gepaard met forse bezuinigingen van het Rijk. In een brief aan de Tweede Kamercommissie […]

Seminar Tijdelijk bestemmen

Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten […]

Bijeenkomsten Nu al Eenvoudig Beter

Ook dit najaar organiseert Landwerk weer bijeenkomsten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter. Deze keer worden dat drie excursies, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het Ministerie van I&M. Op 9 oktober gaan wij naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met locatiepaspoorten wordt in een vroeg stadium aangegeven wat […]

Bestemmingsplan wijkt vaak af van verordening

Gemeentelijke bestemmingsplannen stroken lang niet altijd met de vigerende provinciale verordeningen. Terwijl  conflicten in bestemming makkelijk zijn op te sporen door plannen digitaal over elkaar te leggen. Dat vertelt RO-deskundige Lieuwe Koopmans op Binnenlands Bestuur. In het artikel worden als voorbeeld de dijken langs het Noord-Groningse Reitdiep beschreven. In de provinciale verordening is deze deels […]

Apeldoorn wint Nu al Eenvoudig Beter-trofee

De gemeente Apeldoorn is tijdens een bijeenkomst in Den Haag door ruim honderd bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen gekozen tot winnaar van de Nu al Eenvoudig Beter-trofee. Dit vanwege haar ‘kookboeken’ voor de ontwikkeling van de omgeving, waarmee de gemeente handvatten biedt voor initiatieven in de openbare ruimte. Apeldoorn heeft beschreven hoe de gemeente […]

Omgevingswet nog niet hoog op agenda gemeenten

Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Bovendien ziet 42% de wet als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten. Colleges lijken de Omgevingswet door te schuiven naar de volgende collegeperiode. Dat lijkt logisch, omdat de […]