Het bouwverbod voor het kustgebied blijft gehandhaafd. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag 21 januari gezegd in de Tweede Kamer.

Schultz kwam in december met het voorstel om het bouwverbod langs de kust aan te passen. Ze wilde van een ‘nee’- naar een ‘nee-tenzij’-principe. Dat leidde tot veel onrust. De actiegroep Bescherm de Kust! bood deze week de Tweede Kamer bijna 87.000 handtekeningen aan tegen de versoepeling van de regels. Ook een meerderheid in de Kamer (PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50Plus en de Partij voor de Dieren) keerde zich tegen het voorstel van de minister.

Ophef terecht?

Schultz was verrast door alle onrust. Volgens de minister zullen provincies en gemeenten echt niet meteen overal huisjes en flats neer gaan zetten.

De kans is inderdaad klein dat de kust met versoepeling van de regels ineens wordt volgebouwd, schrijft NOS op 7 januari. Er zijn nu namelijk allemaal regels in het kader van bijvoorbeeld natuurwetgeving en veiligheid. Desalniettemin kan niemand nu al overzien wat er dan wel gebouwd gaat worden, aldus de NOS. In de provincie Zeeland zijn nu bijvoorbeeld al plannen om duizenden vakantiehuisjes te bouwen,

Volgens Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten (Volkskrant, 21 januari) is de bescherming vanuit Natura 2000 maar beperkt. Natura 2000 beschermt namelijk alleen planten en dieren en geen landschappen. Als er geen negatief effect is op flora en fauna kan er volop gebouwd worden.

Kleine bouwplannen

Schultz zet het voorstel nu dus voorlopig in de ijskast. Wel wil ze onderzoeken of ze natuur- en milieuorganisaties achter kleine “inpasbare” bouwplannen kan krijgen. Bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden die samengaan met uitbreiding van een duingebied voor kustbescherming.

Over het besluit

De versoepeling van de bouwregels voor de kust staat in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro). Het plan van Schultz was geen wet maar een kabinetsbesluit. De gewijzigde tekst wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer, maar ook als een meerderheid van de Tweede Kamer tegen is en er veel maatschappelijke kritiek is, hoeft het kabinet zich daar in principe niets van aan te trekken.

Bron: volkskrant.nl en nos.nl