Kustpact zet rem op nieuwe bebouwing kust

Overheden, enkele natuur- en recreatieorganisaties en minister Schultz (I&M) hebben voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. De uitkomst van het voorlopige Kustpact: nauwelijks nog nieuwe bebouwing aan de kust. Alleen op plekken waar al gebouwd is, kan nog wat worden bijgebouwd. De afspraken zijn gemaakt nadat er begin dit jaar een […]

Bouwverbod kust blijft gehandhaafd

Het bouwverbod voor het kustgebied blijft gehandhaafd. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag 21 januari gezegd in de Tweede Kamer. Schultz kwam in december met het voorstel om het bouwverbod langs de kust aan te passen. Ze wilde van een ‘nee’- naar een ‘nee-tenzij’-principe. Dat leidde tot veel onrust. De […]

Onderzoek naar effecten van windturbines op kusteconomie

De regering moet de effecten onderzoeken die windturbinevelden dichtbij de kust hebben op de werkgelegenheid en de economie van kustgemeenten. Een motie van deze inhoud nam de Tweede Kamer unaniem aan bij de behandeling van wetgeving over windenergie op zee. Ook moet worden onderzocht waar de maatschappelijke nadelen van turbinevelden dichtbij de kust het grootst […]