Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van het Deltaprogramma drie proefregio’s aangewezen om te onderzoeken hoe deze met ‘meerlaagsveiligheid’ veiliger gemaakt kunnen worden tegen overstromingen. Het gaat om Dordrecht, Marken en de IJssel-Vechtdelta. Bij meerlaagsveiligheid wordt niet alleen gekeken naar preventie door de bouw van dijken en dammen (1e laag), maar ook naar het slimmer benutten van de ruimtelijke inrichting  (2e laag) en rampenbeheersing (3e laag).

Lees meer op rijksoverheid.nl >