Het platteland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door intensivering van de landbouw. De voedselproductie is hierdoor toegenomen maar het landschap is eentoniger geworden met minder planten- en diersoorten. De Wageningen Universiteit heeft een korte film gemaakt over deze veranderingen en wil weten hoe Nederlanders het moderne platteland ervaren om overheid en boeren te adviseren over beleid rondom landbouw, landschap en natuur. Help door een korte vragenlijst in te vullen.

Foto via Visualhunt.com