Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan, stelt de VNG. De Omgevingswet moet 24 afzonderlijke wetten gaan vervangen en gaat gepaard met forse bezuinigingen van het Rijk.

In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu noemt de VNG zes duidelijke randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de gemeenten achter de toekomstige Omgevingswet kunnen staan:

  1. de forse bezuiniging die aan de Omgevingswet is gekoppeld niet eenzijdig bij gemeenten neerleggen;
  2. een grotere lokale bestuurlijke afwegingsruimte, anders is er sprake van pseudodecentralisatie;
  3. duidelijkheid over de rolverdeling tussen de bevoegde instanties;
  4. bruikbare nieuwe kerninstrumenten van de wet;
  5. duidelijkheid over de financierbaarheid van het fysieke domein;
  6. een goede en tijdige implementatie van de wet.

Lees meer op vngmagazine.nl >