Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2020 is altijd aangekondigd als een vergroening van de landbouw. Boeren moeten namelijk verplicht natuur- en milieumaatregelen gaan nemen. Tijdens de totstandkoming van het beleid is echter zoveel water bij de wijn gedaan, dat de natuur er eigenlijk weinig op vooruit gaat. Dat schrijft een internationale groep van 21 onderzoekers uit acht Europese landen (waaronder David Kleijn van Alterra Wageningen UR) in het wetenschappelijke toptijdschrift Science.

Lees meer op wageningenur.nl >