Landwerk #2 is uit, over vergroening en Omgevingsvisie

Tijdschrift Landwerk #2 van 2015 is uit! Met onder meer een artikel over de vergroening van het GLB, waar in de praktijk weinig van te zien zal zijn. Bij de tussenevaluatie van het GLB in 2016 zal blijken of er op meer plaatsen twijfels zijn gerezen, en of er aanpassingen komen van de nationale invulling […]

‘Groener’ landbouwbeleid helpt natuur uiteindelijk niet

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2020 is altijd aangekondigd als een vergroening van de landbouw. Boeren moeten namelijk verplicht natuur- en milieumaatregelen gaan nemen. Tijdens de totstandkoming van het beleid is echter zoveel water bij de wijn gedaan, dat de natuur er eigenlijk weinig op vooruit gaat. Dat schrijft een internationale groep van 21 […]

15% landbouwgrond heeft hoge natuurwaarden

15% van de Nederlandse landbouwgrond kan worden aangemerkt als High Nature Value farmland (HNV) – landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Het gaat vooral om weidevogel- en akkergebieden, maar ook andere landbouwgebieden met biodiversiteitswaarde, zoals delen van de natte veenweidegebieden. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een onlangs verschenen rapport. Behoud van HNV is, samen met de […]