HEINEKEN Nederland is een samenwerking gestart met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR onder de naam Groene Cirkels. Doel is om van de regio een wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken.

De bierbrouwer in Zoeterwoude, aan de rand van het Groene Hart, heeft al een ambitie om klimaatneutraal te worden. Deze samenwerking koppelt de verduurzaming met de kennis van Alterra Wageningen UR aan de provinciale ambities rondom ruimte, water, mobiliteit en economie.

Lees verder