Overheden, enkele natuur- en recreatieorganisaties en minister Schultz (I&M) hebben voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. De uitkomst van het voorlopige Kustpact: nauwelijks nog nieuwe bebouwing aan de kust. Alleen op plekken waar al gebouwd is, kan nog wat worden bijgebouwd.

De afspraken zijn gemaakt nadat er begin dit jaar een felle discussie ontstond toen minister Schultz bekendmaakte het bouwverbod te willen opheffen. Tegenstanders vreesden dat de kust volgebouwd zou worden.

Natuurorganisaties zijn tevreden over het Kustpact. Koninklijke Horeca Nederland, de vereniging van recreatieondernemers (Recron) en brancheorganisatie Hiswa hebben het Kustpact niet ondertekend. Volgens de organisaties belemmeren de afspraken de ontwikkeling van bedrijven aan de kust.

Het huidige akkoord is een principe-akkoord, eind november zou een definitief Kustpact op tafel kunnen liggen.

Lees meer op nos.nl of op de website van I&M.